samenwerken

Wat Happy Matters betreft zien de voorwaarden waaronder we samenwerken eruit zoals hieronder. Mocht u daar een andere kijk op hebben, laat het weten voordat wij voor u aan de slag gaan!

1. Happy Matters doet wat ze belooft, is secuur en oprecht.
2. U doet wat u belooft, bent secuur en oprecht.
3. Happy Matters doet er alles aan om uw belangen te dienen.
4. Is er ontevredenheid dan laten we elkaar dat op tijd weten.
5. Is er tevredenheid dan laten we elkaar dat op tijd weten.

Happy Matters is niet aansprakelijk voor gevolg- of imagoschade, ook niet wanneer zij namens u actief is op Social Media.

Wanneer Happy Matters drukwerk voor u inkoopt gelden de leveringsvoorwaarden van de betreffende drukkerij.

Wanneer Happy Matters vormgeefwerk voor u doet of inkoopt gelden deze leveringsvoorwaarden.

Privacy

Happy Matters gaat zorgvuldig met je gegevens om. Wij delen gegevens nooit met derden, tenzij u daar zelf opdracht toe geeft.

Gegevens voor normale bedrijfsvoering
Wij verzamelen enkel contactgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van uw opdracht (inclusief offertetraject). Ook verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor de financiële afhandeling daarvan (facturatie). Deze gegevens worden bewaard zo lang dat wettelijk verplicht is (in het kader van de belastingaangifte).

Nieuwsbrief
Voor onze nieuwsbrief gebruiken wij tweestapsverificatie/dubbel opt-in). U krijgt dus een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen. Wij bewaren het e-mailadres waarop u de nieuwsbrieven ontvangt tot het moment dat u opzegt. Alle nieuwsbrieven bevatten een afmeldknop waarmee u zich per direct kunt uitschrijven. U mag ons natuurlijk ook per mail verzoeken de nieuwsbrief te stoppen.

Gegevens voor marketing
Voor marketingdoeleinden kunnen wij gebruik maken van de gegevens van Google Analytics (dit zijn anonieme gegevens).

Wij zullen de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen direct met u delen (opsturen) of wissen als u daar om vraagt. Ook zullen wij ze aanpassen als u wijzigingen doorgeeft.

HOME